Nieuws

Tijdens de zomer genieten veel mensen van het vele water in ons land; van zwemmen tot boottochten. Maar door drukte op het water neemt de kans op een ongeluk en dus schade toe. Op het water ben je echter niet altijd verzekerd. Hoe zit het...

Wanneer een minderjarig kind slachtoffer wordt van letselschade, is de schaderegeling anders dan bij volwassenen. De wetgever heeft speciale regels en voorzorgsmaatregelen getroffen om de belangen van minderjarige slachtoffers te beschermen. Een van de cruciale aspecten van deze bescherming is de BEM-clausule, oftewel de Beheer...

Psychische schade kan een verwoestende impact hebben op het leven van slachtoffers. Naast de emotionele en psychische gevolgen, kunnen er ook juridische aspecten aan psychische letselschade verbonden zijn. In het onderstaande blog zullen we de belangrijkste juridische overwegingen bespreken met betrekking tot psychische letselschade, inclusief...

Wanneer je hoofd een rare beweging maakt tijdens een verkeersongeluk of als je bijvoorbeeld heel hard je hoofd stoot dan kan er een whiplash ontstaan. Whiplash is een verzamelnaam van klachten en pijn aan je nek en schouders. Omdat deze klachten ook kunnen leiden tot...

Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een ongeval of een andere vorm van persoonlijk letsel, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor hun vermogen om te werken. Dit kan leiden tot aanzienlijke financiële en emotionele lasten. In dergelijke situaties speelt een arbeidsdeskundige een cruciale rol...

Onlangs heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen in een zaak waarbij Achmea en Nationale Nederlanden hebben besloten om geen zaken meer te doen met een belangenbehartiger en hem op te nemen in frauderegisters. De verzekeraars namen deze maatregelen omdat de belangenbehartiger een letselschadeclaim...

De afwikkeling van letsel- en overlijdensschade (personenschade) na een ongeval kan lang duren en soms moeizaam verlopen. Partijen proberen meestal zonder tussenkomst van de rechter overeenstemming te bereiken over de zaak en over de te vergoeden schade. Het komt ook voor dat partijen niet tot...

Letsel oplopen is nooit leuk, vooral niet tijdens een dagje uit. Het komt namelijk wel eens voor dat het misgaat op de kermis of in het pretpark. Tijdens een ritje in de achtbaan krijg je whiplash klachten of door een klap in de botsauto’s breek...

$560.000,- ontvangen omdat je zelf koffie over je heen knoeit, $229 miljoen ontvangen omdat je kind beter via een keizersnede geboren had kunnen worden of voor $13 miljoen schikken omdat je energiedrankje niet het gewenste effect heeft. Hoe is het mogelijk dat dit soort bedragen...

Naast materiële schade, is er bij slachtoffers van ongevallen en ziektes met regelmaat ook sprake van immateriële schade. Zoals in een eerdere blog is omschreven, wordt onder immateriële schade verstaan: alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van...

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeluk, kunnen er verschillende schadeposten ontstaan. Zo heeft u wellicht schade aan uw auto of kleding, schade in de vorm van medische behandelingen, of schade doordat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt. Naast deze materiële schadeposten is het ook mogelijk...