Nieuws

Letsel oplopen is nooit leuk, vooral niet tijdens een dagje uit. Het komt namelijk wel eens voor dat het misgaat op de kermis of in het pretpark. Tijdens een ritje in de achtbaan krijg je whiplash klachten of door een klap in de botsauto’s breek...

$560.000,- ontvangen omdat je zelf koffie over je heen knoeit, $229 miljoen ontvangen omdat je kind beter via een keizersnede geboren had kunnen worden of voor $13 miljoen schikken omdat je energiedrankje niet het gewenste effect heeft. Hoe is het mogelijk dat dit soort bedragen...

Naast materiële schade, is er bij slachtoffers van ongevallen en ziektes met regelmaat ook sprake van immateriële schade. Zoals in een eerdere blog is omschreven, wordt onder immateriële schade verstaan: alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van...

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeluk, kunnen er verschillende schadeposten ontstaan. Zo heeft u wellicht schade aan uw auto of kleding, schade in de vorm van medische behandelingen, of schade doordat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt. Naast deze materiële schadeposten is het ook mogelijk...

Of de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt tijdens een personeelsfeestje hangt af van de omstandigheden van het geval. Een door het werk georganiseerde ontspannende activiteit (red: personeelsuitje) kan aanleiding geven tot een aansprakelijkheidsstelling. Daarvoor is wel vereist dat er een...