Ondernemer Slider Letselschade na een medische fout?

Aansprakelijkheid bij een medische fout

Medische fout aansprakelijkheid

Wanneer jij je laat behandelen door een medisch expert c.q. behandelaar, mag je er natuurlijk op vertrouwen dat deze zijn of haar werk zorgvuldig en deugdelijk uitvoert. Maar wat nu als je juist letselschade lijdt door een medische behandeling, in plaats van dat deze behandeling leidt tot een verbetering van je gezondheid? Kun je in dat geval altijd de behandelaar aansprakelijk stellen voor schade?

Letselschade medische fout

Uiteraard is een medisch behandelaar, zoals een arts, niet in alle gevallen aansprakelijk. Veel behandelingen brengen namelijk de nodige risico’s met zich mee. Indien je goed over de risico’s bent geïnformeerd en de arts heeft zo zorgvuldig mogelijk gehandeld, dan is de arts in de regel niet aansprakelijk wanneer je toch letselschade oploopt. Om een medisch behandelaar aansprakelijk te kunnen stellen, moet er namelijk sprake zijn van een zogeheten medische fout, ofwel medisch onzorgvuldig handelen.

De zorgen worden jou als slachtoffer zoveel mogelijk uit handen genomen, zodat jij je kunt richten op jouw herstel.

Soorten medische fouten

In de rechtspraak worden vier soorten medische fouten onderscheiden. De vier soorten medische fouten die we kennen in de rechtspraak zijn:  

De arts heeft een verkeerde diagnose gesteld; De arts heeft bijvoorbeeld je symptomen onzorgvuldig en verkeerd geïnterpreteerd

De arts heeft je onvoldoende voorlichting gegeven over de (risico’s van de) behandeling; De arts heeft je bijvoorbeeld niet gewezen op de complicaties die kunnen optreden na een behandeling

De arts heeft een fout begaan bij de uitvoering van de behandeling; De arts heeft bijvoorbeeld een verkeerd lichaamsdeel geopereerd, waardoor je schade lijdt

De arts heeft een fout begaan tijdens de nazorg. De arts schrijft je bijvoorbeeld de verkeerde medicatie voor na een operatie

Wanneer is een arts aansprakelijk voor een medische fout?

Let wel, in al deze gevallen dient steeds per geval te worden beoordeeld of al dan niet sprake is van onzorgvuldig handelen van de arts. Zo zal, in het geval van bijvoorbeeld het stellen van een verkeerde diagnose, eerder worden geoordeeld dat sprake is van een medische fout, wanneer de symptomen helemaal niet bij de gestelde diagnose passen, dan wanneer de symptomen exact overeenkomen met de gestelde diagnose, die achteraf toch onjuist blijk te zijn.

Letselschade door een medische fout?

Indien je denkt slachtoffer te zijn geworden van een medische fout, kun je de desbetreffende behandelaar hier natuurlijk op aanspreken. Maar wat als je er niet uitkomt, of je wilt zeker weten dat je wel krijgt wat je toekomt? Medische geschillen zijn altijd complex. Het is daarom aan te raden altijd contact op te nemen met een letselschade advocaat gespecialiseerd in medische fouten. Immers, alleen een specialist kan beoordelen of er al dan niet sprake is van een medische fout. Bovendien kan een specialist je helpen met het aansprakelijk stellen van de desbetreffende behandelaar (en/of het ziekenhuis c.q. bedrijf waar deze aan verbonden is) en het verhalen van je schade.

 

Dé letselschade advocaat gespecialiseerd in medische fouten

Heb je vragen of heb je letselschade opgelopen door een medische fout? Neem dan gerust contact op met onze letselschade advocaten in Enschede door het onderstaande contactformulier in te vullen. Ook zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.