Letselschade Header Jouw financiële situatie weer op orde na een ongeval?

Het laatste nieuws

In het hedendaagse drukke leven zijn ongelukken helaas onvermijdelijk. Of het nu een verkeersongeval, een arbeidsongeval of een ander soort letsel is, de gevolgen kunnen verstrekkend zijn, niet alleen fysiek, maar ook op mentaal en emotioneel gebied. In deze blog leest u wat de rol van psychologische behandeling bij letselschade is....

Een verkeersongeval kan een ingrijpende gebeurtenis zijn met mogelijk ernstige gevolgen voor alle betrokkenen. Wanneer u als slachtoffer betrokken raakt bij een dergelijk incident, is het van cruciaal belang om bewijsmateriaal te verzamelen om uw zaak te ondersteunen. Naast getuigenverklaringen, foto's en camerabeelden, spelen "stille getuigen" een essentiële rol bij het versterken van uw letselschadezaak. In dit artikel nemen we u mee in de wereld van stille getuigen en hun impact op het bewijzen van aansprakelijkheid en het verkrijgen van rechtvaardige schadevergoeding....

In ons dagelijks leven worden we vaak geconfronteerd ongelukken die gebeuren in de huiselijke sfeer en tijdens situaties die op zich onschuldig en ongevaarlijk lijken. Zelfs op de meest vertrouwde plekken, zoals ons huis, de tuin of de keuken kan zich een ongeluk voordoen. Deze 'huis-, tuin- en keukenongevallen' kunnen leiden tot onvoorziene letselschade, die vaak vragen oproept over aansprakelijkheid en rechten. In dit artikel bespreken we de juridische aspecten van deze type ongevallen, zowel in de privésituatie als op de werkvloer....

In de schijnwerpers van een bruisend festival lijken zorgen vaak ver weg te smelten, terwijl mensen zich onderdompelen in muziek en plezier. Tijdens het festivalseizoen draait alles om zorgeloos genieten. Maar ook op festivals bestaat er een kans op ongevallen met letselschade. Zo kun je bijvoorbeeld letsel oplopen door een losgeraakte podiumlamp die naar beneden valt of omdat je struikelt over een bundel kabels. Hoe zit het met aansprakelijkheid van de organisatie op festivals? Je leest het in deze blog!...

Tijdens de zomer genieten veel mensen van het vele water in ons land; van zwemmen tot boottochten. Maar door drukte op het water neemt de kans op een ongeluk en dus schade toe. Op het water ben je echter niet altijd verzekerd. Hoe zit het dan met eventueel opgelopen letsel?...

Wanneer een minderjarig kind slachtoffer wordt van letselschade, is de schaderegeling anders dan bij volwassenen. De wetgever heeft speciale regels en voorzorgsmaatregelen getroffen om de belangen van minderjarige slachtoffers te beschermen. Een van de cruciale aspecten van deze bescherming is de BEM-clausule, oftewel de Beheer Eigen Vermogen Minderjarigen. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat de BEM-clausule inhoudt en waarom het zo belangrijk is bij de schaderegeling voor minderjarige kinderen. ...

Psychische schade kan een verwoestende impact hebben op het leven van slachtoffers. Naast de emotionele en psychische gevolgen, kunnen er ook juridische aspecten aan psychische letselschade verbonden zijn. In het onderstaande blog zullen we de belangrijkste juridische overwegingen bespreken met betrekking tot psychische letselschade, inclusief de rechten van slachtoffers en mogelijke juridische stappen die genomen kunnen worden. ...

Wanneer je hoofd een rare beweging maakt tijdens een verkeersongeluk of als je bijvoorbeeld heel hard je hoofd stoot dan kan er een whiplash ontstaan. Whiplash is een verzamelnaam van klachten en pijn aan je nek en schouders. Omdat deze klachten ook kunnen leiden tot hoofdpijn of duizeligheid kunnen whiplash klachten je leven ontregelen. Als deelname aan werk of sport niet meer mogelijk is heb je een probleem. Fysiotherapie kan je helpen om te herstellen zodat jij met plezier en zonder klachten weer je leven kan leiden. ...

Als u het slachtoffer wordt van een ongeval of misdrijf, komt er veel op u af. De impact van dergelijke gebeurtenissen kan niet alleen voor u, maar ook voor uw kind(eren) gevolgen hebben. Of uw kind nu direct betrokken was bij het ongeval of niet, het zal hoogstwaarschijnlijk meer van de situatie oppikken dan we ons bewust van zijn. Kinderen zijn buitengewoon gevoelig voor spanning en nemen onbewust veel waar. In de nieuwste blog van Letselschade Plus, die u hier kunt lezen, gaan we dieper in op dit onderwerp. We verkennen de mogelijke gevolgen voor kinderen en hoe psychomotorische kindertherapie, onder leiding van Carry Lubbers, een waardevolle rol kan spelen bij het helpen van u en uw kind tijdens het herstelproces....

Ben jij een paardenliefhebber in hart en nieren of heb je onlangs de betovering van het paardrijden ontdekt? Je bent volledig in de ban van deze prachtige passie, maar we kunnen niet negeren dat paardrijden ook gevaren met zich mee kan brengen. Paarden zijn en blijven ook “maar dieren” en kunnen dus schrikken, steigeren en ander onvoorspelbaar gedrag vertonen. Hierdoor kan schade ontstaan. Maar hoe zit het met de aansprakelijkheid bij een ongeval met een paard? Je leest het in deze blog! ...

‘Dat doet hij anders nooit!’ schreeuwt de eigenaar van de hond verbijsterd, terwijl je intense pijn na een onverwachte hap in je been voelt. Het gevolg: een gescheurde spier en kapotte kleding. Het is een situatie die je niet had zien aankomen. Honden zijn al eeuwenlang trouwe metgezellen van de mens, en voor velen van ons zijn ze een geliefd onderdeel van ons dagelijks leven. Toch kunnen zelfs de vriendelijkste honden onvoorspelbaar zijn, en in sommige gevallen kan een ontmoeting met een hond tragische gevolgen hebben. Een hondenbeet kan niet alleen fysieke letselschade veroorzaken, maar ook emotionele en financiële gevolgen hebben voor het slachtoffer. In deze blog gaan we dieper in op de kwestie van letselschade bij een hondenbeet. ...

Als student zijnde kan het ongelukkige gevolgen hebben wanneer je betrokken raakt bij een aanrijding. De impact is niet beperkt tot alleen je fysieke gezondheid, maar kan ook aanzienlijke invloed hebben op de voortgang van je studie. Stel je voor dat je door het opgelopen letsel enkele weken of zelfs langer niet in staat bent om naar school te gaan. Dit kan leiden tot het missen van cruciale lessen, belangrijke opdrachten of zelfs het niet kunnen deelnemen aan examens. Dit kan leiden tot studievertraging, waardoor je je studie niet op tijd kunt afronden. Als deze vertraging direct het gevolg is van letselschade door een ongeval, kom je mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. In deze blog lees je hoe dit zit. ...

Wanneer iemand letsel oploopt als gevolg van een ongeval of een andere vorm van persoonlijk letsel, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor hun vermogen om te werken. Dit kan leiden tot aanzienlijke financiële en emotionele lasten. In dergelijke situaties speelt een arbeidsdeskundige een cruciale rol bij het beoordelen van de impact van het letsel op de arbeidsmogelijkheden van het slachtoffer. In dit blogartikel gaan we dieper in op de rol van een arbeidsdeskundige in letselschadezaken en hoe zij bijdragen aan het verkrijgen van een rechtvaardige vergoeding....

Letsel oplopen is altijd vervelend. Nog vervelender is het wanneer er geen vergoeding wordt uitgekeerd voor de door u opgelopen schade. Het indienen van een letselschadeclaim is daarom een belangrijke stap voor slachtoffers om rechtvaardigheid en compensatie te krijgen voor de geleden schade. Hiervoor is het van groot belang dat je op tijd bent met stappen ondernemen om de compensatie te krijgen....

Zwartwerken, hetgeen waarbij mensen contant bijverdienen zonder belastingen en premies af te dragen. Een bekend voorval, maar het is niet toegestaan. Wat gebeurt er in geval van dusdanig letsel van de zwartwerker dat hij niet meer instaat is om arbeid te verrichten? Moet de verzekeraar dit dan vergoeden of moet de zwartwerker hier zelf voor opdraaien? ...

Hoewel de coronapandemie gelukkig zo goed als voorbij is, spelen er op de achtergrond nog allerlei kwesties. Zo is aansprakelijkheid van de werkgever tijdens de pandemie momenteel in opspraak. Hoe zit het namelijk als je een coronabesmetting hebt opgelopen ten gevolge van nalatige preventie van je werkgever?...

Onlangs heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen in een zaak waarbij Achmea en Nationale Nederlanden hebben besloten om geen zaken meer te doen met een belangenbehartiger en hem op te nemen in frauderegisters. De verzekeraars namen deze maatregelen omdat de belangenbehartiger een letselschadeclaim van een cliënt dubbel had ingediend bij beide verzekeraars. In eerste aanleg werden de verzekeraars in het gelijk gesteld door de voorzieningenrechter, maar de belangenbehartiger liet het er niet bij zitten en ging vervolgens in hoger beroep. ...

De afwikkeling van letsel- en overlijdensschade (personenschade) na een ongeval kan lang duren en soms moeizaam verlopen. Partijen proberen meestal zonder tussenkomst van de rechter overeenstemming te bereiken over de zaak en over de te vergoeden schade. Het komt ook voor dat partijen niet tot een schikking komen en onenigheid houden over één of meer onderdelen van de zaak. Wanneer dit aan de orde is, is een deelgeschilprocedure mogelijk een oplossing. ...

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U kunt slachtoffer zijn geworden van bijvoorbeeld een auto-ongeluk of een fietsongeval. Als gevolg van het ongeval heeft u een whiplash en u kunt daarom een periode niet meer werken. Door het verlies van inkomen kunt u uw hypotheek niet meer betalen. Wat zijn in zo’n situatie de mogelijkheden? Kunt u uw kosten verhalen en is er wellicht een oplossing voor de financiële problemen die u heeft omtrent de hypotheek?...

Letsel oplopen is nooit leuk, vooral niet tijdens een dagje uit. Het komt namelijk wel eens voor dat het misgaat op de kermis of in het pretpark. Tijdens een ritje in de achtbaan krijg je whiplash klachten of door een klap in de botsauto’s breek je je pols. Wat kun je nu doen en wie is er aansprakelijk? ...

$560.000,- ontvangen omdat je zelf koffie over je heen knoeit, $229 miljoen ontvangen omdat je kind beter via een keizersnede geboren had kunnen worden of voor $13 miljoen schikken omdat je energiedrankje niet het gewenste effect heeft. Hoe is het mogelijk dat dit soort bedragen in Amerika als schadevergoedingen worden uitgekeerd, maar niet in Nederland? ...

Dagelijks belanden honderden werknemers in de Ziekewet. De een zit thuis wegens een val tijdens de wintersport, dan ander is op werk van de trap gevallen. Indien een ongeval of ziekte verband houdt met uw werkzaamheden, dan is het mogelijk dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw schade. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het oplopen van een burn-out doordat de werkdruk te hoog is of het uitglijden doordat de werkplek niet voldoet aan de verplichte veiligheidsnormen. Wanneer en op welke grond de werkgever voor dergelijke ongevallen en ziekten aansprakelijk is, leest u in deze blog. ...

Naast materiële schade, is er bij slachtoffers van ongevallen en ziektes met regelmaat ook sprake van immateriële schade. Zoals in een eerdere blog is omschreven, wordt onder immateriële schade verstaan: alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van een ongeval. Immateriële schade dat door het directe slachtoffer van een ongeval wordt ervaren kan worden gecompenseerd met een zogeheten smartengeldvergoeding. Het is echter ook mogelijk dat een nabestaande of naaste van een slachtoffer immateriële schade overhouden aan het ongeval. In deze blog worden twee categorieën van deze vorm van schade behandeld: affectieschade en shockschade....

Het komt regelmatig voor dat (huis)dieren letselschade veroorzaken bij mensen. Je kunt dan denken aan een situatie waarin iemand wordt gebeten door een hond of dat iemand moet uitwijken door een kat die plots oversteekt waardoor diegene ten val komt. Vanzelfsprekend kun je het dier niet zelf aansprakelijk stellen, maar wie dan wel?...

Fietsers en voetgangers worden gezien als zwakkere deelnemers aan het verkeer. Dit houdt in dat zij meer risico lopen op schade in het verkeer. Een fietser kan logischerwijs eerder zwaargewond raken dan een persoon die in de auto zit. Hierom is in de wet opgenomen dat fietsers meer juridische bescherming in het verkeer genieten. Maar, hoe ver gaat deze bescherming dan precies?...

De afgelopen jaren is er met enige regelmaat nieuws verschreven over werknemers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Hierbij valt onder meer te denken aan Chroom-6- of asbestblootstelling. Deze blootstelling kan ernstige ziektes als gevolg hebben zoals een longaandoening of aantasting van het zenuwstelsel. Gelukkig bied de regeling TBS enige soelaas. Sinds 1 januari 2023 is het krachtens deze regeling namelijk mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen. ...

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeluk, kunnen er verschillende schadeposten ontstaan. Zo heeft u wellicht schade aan uw auto of kleding, schade in de vorm van medische behandelingen, of schade doordat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt. Naast deze materiële schadeposten is het ook mogelijk om immateriële schade op te lopen ten gevolge van een ongeluk. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de vraag wat immateriële schade precies is, maar ook welke vergoeding hier tegenover staat. ...

Het is zover: de zomervakantie is aangebroken! Zonder coronabeperkingen zijn wij eindelijk allemaal toe aan een heerlijke zorgeloze vakantie. Althans, dat hoopt u. Het tegendeel blijkt waar: u bent betrokken geraakt bij een verkeersongeval in Italië of u hebt letsel opgelopen bij het waterpark op de camping in Frankrijk. Hierover meer....

Contactgegevens

Hengelosestraat 98 | 7514 AK Enschede

Telefoon: +31 53 303 30 00

E-mail: info@letselschadeplus.nl

Contactformulier

Wil je meer informatie of contact met ons opnemen? Vul dan het contactformulier in. Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op.