Aansprakelijkheid bij een ongeval of aanrijding tijdens werktijd

Aansprakelijkheid bij een ongeval of aanrijding tijdens werktijd

Verkeersongevallen met bedrijfsauto’s komen helaas maar al te vaak voor. Elke dag reizen duizenden mensen over de openbare wegen, vaak om naar hun werk te gaan of om bijvoorbeeld klanten te bezoeken. Bouwvakkers doorkruisen het hele land om de bouwplaats te bereiken, vertegenwoordigers leggen grote afstanden af van de ene klant naar de andere, terwijl vrachtwagenchauffeurs lange afstanden afleggen om goederen te leveren. Ook consultants reizen stad en land af om bij verschillende bedrijven advies te geven, en journalisten haasten zich van de ene naar de andere locatie om verslag te doen van gebeurtenissen.

Maar wat als één van deze mensen een ongeval krijgt tijdens werktijd? Wie is er dan aansprakelijk? Je leest het in deze blog!

Immateriële en materiële schade

Materiële schade verwijst naar fysieke schade aan objecten, zoals een auto, gebouw of andere eigendommen. Dit type schade heeft betrekking op de kosten van reparaties of vervanging van het beschadigde eigendom.

Immateriële schade verwijst naar niet-fysieke schade, zoals emotionele of psychologische schade die is geleden als gevolg van een gebeurtenis, zoals verdriet, pijn, leed, of verlies van levensvreugde.

Een botsing kan leiden tot (letsel)schade, zowel voor de bestuurder van de auto die tegen een andere auto aanbotst als voor degene die in de desbetreffende auto zit.  De financiële gevolgen van dergelijke schade kunnen aanzienlijk zijn. Onder materiële schadeposten vallen bijvoorbeeld de kosten voor de reparatie van schade aan het voertuig, kosten van vervangend vervoer en kosten van medische behandelingen.

Aansprakelijkheid en verzekering

Werknemers zijn wettelijk beschermd in geval van een ongeval tijdens werktijd, waarbij de werkgever vaak aansprakelijk is voor letselschade door een verkeersongeval, dat wordt beschouwd als een bedrijfsongeval, ongeacht of de auto eigendom is van de werknemer of van de werkgever. Voor woon-werkverkeer gelden echter andere regels. De werkgever is verplicht om zich adequaat te verzekeren tegen letselschade door verkeersongevallen tijdens werktijd, waardoor de schadevergoeding niet door de werkgever zelf, maar door diens verzekeringsmaatschappij wordt betaald.

Werkgevers die personeel in dienst hebben dat bedrijfsvoertuigen gebruikt, zijn verplicht een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) af te sluiten. Deze verzekering dekt de schade van werknemers bij letsel als gevolg van een bedrijfsongeval met een bedrijfsauto. Zelfs als het letsel is veroorzaakt door de werknemer zelf, biedt de SVI-verzekering bescherming. Daarnaast voorkomt deze verzekering dat de werkgever aanzienlijke financiële gevolgen ondervindt als gevolg van aansprakelijkheid. De redenering hierachter is dat werknemers die bedrijfsvoertuigen gebruiken een verhoogd risico lopen op ongevallen vanwege de aard van hun werkzaamheden. Daarom is het redelijk om van de werkgever te verwachten dat zij hun werknemers zo goed mogelijk beschermen tegen dit risico. Indien uw werkgever onverhoopt geen SVI-verzekering heeft, kunt u nog steeds een beroep doen op de aansprakelijkheid van uw werkgever. Dit komt doordat hij niet heeft voldaan aan zijn wettelijke zorgplicht om zijn werknemers optimaal te beschermen tegen letselschade als gevolg van een bedrijfsongeval met een (lease)auto.

De aansprakelijkheid van de werkgever vervalt alleen als kan worden aangetoond dat de werknemer opzettelijk roekeloos handelde tijdens een ongeval tijdens werktijd of de aanrijding met opzet veroorzaakte. Dit is echter vaak moeilijk te bewijzen. Bijvoorbeeld, als blijkt dat de werknemer tijdens de aanrijding onder invloed was van alcohol of drugs, beschikt de werkgever over aantoonbaar bewijs.

Juridische hulp

Het is verstandig om de expertise van onze deskundige specialisten van LetselschadePlus in te roepen als u betrokken bent geraakt bij een verkeersongeval tijdens werktijd. De regels met betrekking tot bewijslast, aansprakelijkheid en het opstellen van een schadeclaim zijn complex. Zonder professionele hulp loopt u het risico letselschade op te lopen die mogelijk niet wordt vergoed.

Vragen?   

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.