(Huis)dier veroorzaakt letselschade, wie is er aansprakelijk?

(Huis)dier veroorzaakt letselschade, wie is er aansprakelijk?

Het komt regelmatig voor dat (huis)dieren letselschade veroorzaken bij mensen. Je kunt dan denken aan een situatie waarin iemand wordt gebeten door een hond of dat iemand moet uitwijken door een kat die plots oversteekt waardoor diegene ten val komt. Vanzelfsprekend kun je het dier niet zelf aansprakelijk stellen, maar wie dan wel?

Wettelijke basis

Artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek is de wettelijke basis voor de aansprakelijkheidsstelling. Hierin is bepaald dat de bezitter van het dier aansprakelijk is voor de schade die het dier toebrengt. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt ook wel ‘risicoaansprakelijkheid’ genoemd. Dat houdt in dat je zelf geen schuld hoeft te hebben aan de schade, maar omdat je een bepaalde hoedanigheid bezit kan je toch aansprakelijk worden gesteld. In dit geval is dat dus bezitter van het huisdier. Om de bezitter aansprakelijk te stellen, moet er wel eerst voldaan zijn aan de eisen die een onrechtmatige daad met zich meebrengt. Deze staan op zijn beurt beschreven in artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan in uitzonderlijke gevallen discussie ontstaan over wie de bezitter is van het huisdier. De termen ‘bezitter’ en eigenaar verschillen in juridisch opzicht van elkaar. Het begrip bezitter is gedefinieerd in artikel 3:107 van het Burgerlijk Wetboek: degene die het die voor zichzelf houdt.

Een dierenarts of verzorger kan dus op grond van artikel 6:179 Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk zijn omdat hij het dier niet voor zichzelf houdt. Vaak zijn de bezitter en de eigenaar wel dezelfde persoon. Degene die schade heeft geleden, draagt de bewijslast om aan te tonen dat je bezitter van het dier bent.

Geen eigenaar of eigenaar niet bekend 

Wanneer je een ree aanrijdt en je houdt hier een whiplash aan over, dan is er helaas niemand aansprakelijk te stellen. Het dier heeft namelijk geen eigenaar. Dit houdt dus in dat je zelf met de schade zult blijven zitten. Ditzelfde geldt ook als je niet weet wie de eigenaar is van het dier. Dus als je bent gebeten door een hond, maar je weet niet van de hond is, dan blijf je ook zelf met de schade zitten.

Uitzonderingen

Zoals eerder is vermeld, is het van belang dat aan de eisen van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek is voldaan. Bij dat artikel is het mogelijk dat degene die de schade heeft veroorzaakt, een beroep doet op een rechtvaardigingsgrond. Een goed voorbeeld is noodweer. Stel er wordt ingebroken en de hond bijt de inbreker op bevel van de bezitter, dan is bij een geslaagd beroep op noodweer de bezitter niet aansprakelijk voor de letselschade die zijn hond aan de inbreker heeft verricht.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl  

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.