Kinderen, ongevallen en misdrijven: De rol van psychomotorische kindertherapie

Kinderen, ongevallen en misdrijven: De rol van psychomotorische kindertherapie

Als u het slachtoffer wordt van een ongeval of misdrijf komt er veel op u af, zoals ook al te lezen is op de website van Letselschade Plus. Misschien heeft dit niet alleen voor u, maar ook voor uw kind(eren) gevolgen. Het kan zijn dat uw kind direct betrokken is geweest bij het ongeval, maar ook als dit niet het geval is dan zal het waarschijnlijk meer van de situatie meekrijgen dan we ons bewust van zijn. Kinderen zijn erg gevoelig voor spanning en pikken onbewust veel op. In dit geval ben ik daar om u en uw kind te helpen. Mijn naam is Carry Lubbers en ik ben psychomotorisch
kindertherapeut.

Wat is PMKT?

PMKT is een vorm van vaktherapie met als doel om een vastgelopen ontwikkeling van kinderen spelenderwijs weer op gang te brengen. Dit gebeurt door aan te sluiten bij dat wat het kind van
nature al in zich heeft: beweging, muzikaliteit, creativiteit en spel. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld om zich te uiten en te oefenen met nieuw gedrag. Het belangrijkste hierbij is dat het kind plezier ervaart en het voor hem zoveel mogelijk voelt als een leuke tijd. De meeste kinderen die bij mij komen merken vaak niet eens dat ze therapie krijgen, maar ervaren het gewoon als spelen. 

Je zit lekker in je vel als je vrij bent (en je vrij voelt) om je eigen (gedrag-)mogelijkheden te gebruiken, binnen de grenzen van je eigenheid en je talenten die je genetisch hebt meegekregen. Dat is wat de opleiding PMKT zegt. Wanneer een kind vastloopt in zijn ontwikkeling vervalt deze gedragskeuzevrijheid. Psychomotorische kindertherapie is erop gericht om deze terug te geven aan het kind, door hem te laten spelen, door het te leren hoe hij/zij stress kan reguleren, door te helpen bij het verwerken van emoties en door hem/haar ander gedrag te laten ervaren. Doordat het kind hierdoor meer gedragsalternatieven tot zijn beschikking krijgt, gaat het beter functioneren en wordt het weer mogelijk om te ontwikkelen en te groeien.

Werkwijze

In de psychomotorische kindertherapie worden globaal vier stappen gezet: van veiligheid naar gedragsverandering en een transfer naar de omgeving door de relatie. Allereerst wordt er gefocust
op het reguleren van het affect van het kind, zodat het stressniveau omlaag wordt gebracht. Tijdens deze stap worden ook de eerste stappen naar een therapeutische relatie gezet. De volgende stap is om een positieve relatie op te bouwen tussen kind en therapeut, zodat het kind basisveiligheid gaat ervaren. Het kind wordt gevolgd in zijn spel. Als volgt krijgt het kind de ruimte om op zoek te gaan naar oplossingen en experimenteert het met nieuw gedrag. Er worden doelgerichte interventies toegepast. Naast het lopende therapieproces krijgt de omgeving van het kind handvatten aangereikt. Wanneer de ontwikkeling van het kind weer op gang is en het kind zich samen met zijn omgeving kan redden wordt het proces afgerond.

Mijn gereedschapskist

Bij PMKT Carry Lubbers worden alle beschikbare instrumenten uit de kast getrokken om bij het kind aan te kunnen sluiten. Op de locatie in Borne beschikt de organisatie over een ruime oefenzaal waarin het kind zich vrijuit kan bewegen en gebruik kan maken van alle beschikbare materialen. Zo is er bijvoorbeeld ruimte voor motorisch spel, fantasiespel of groepsactiviteiten. Daarnaast bevindt zich aangrenzend aan de oefenzaal een atelierruimte, waarin zich een grote kast bevindt met spellen, interventies en creatief materiaal. Ook is hier de mogelijkheid om de keuken in te gaan. De locatie in Tubbergen is kleinschaliger en daardoor meer gericht op verbindende interventies. Indien het kind daar behoefte aan heeft is het natuurlijk ook een mogelijkheid om naar buiten te gaan en de krachten van de natuur te benutten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadekwesties? Benader dan gerust Carry Lubbers van PMKT Carry Lubbers via info@carrylubbers.nl onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.