Hoe onaantastbaar is de fietser bij een verkeersongeval?

Hoe onaantastbaar is de fietser bij een verkeersongeval?

Fietsers en voetgangers worden gezien als zwakkere deelnemers aan het verkeer. Dit houdt in dat zij meer risico lopen op schade in het verkeer. Een fietser kan logischerwijs eerder zwaargewond raken dan een persoon die in de auto zit. Hierom is in de wet opgenomen dat fietsers meer juridische bescherming in het verkeer genieten. Maar, hoe ver gaat deze bescherming dan precies?

Wettelijke basis

Zoals al eerder genoemd, is in de wet de bescherming voor de zwakkere verkeersdeelnemers opgenomen. Dit is namelijk te vinden in artikel 185 van de Wegenverkeerswet. Dit artikel beschrijft dat een bestuurder van een motorrijtuig aansprakelijk is voor de schade die de zwakkere verkeersdeelnemer lijdt. Deze vorm van aansprakelijkheid wordt ook wel ‘risicoaansprakelijkheid’
genoemd. Dat houdt in dat schuld geen rol speelt, oftewel je bent aansprakelijk voor schade die je zelf niet hebt veroorzaakt omdat je in een bepaalde hoedanigheid optreedt. In dit geval dus automobilist.

Overmacht

Het voorgenoemde kan het idee opwekken dat een fietser volledig onaantastbaar is in het verkeer. Dit is niet altijd het geval. De automobilist kan namelijk aantonen dat er sprake is van overmacht. Hij zal dan moeten bewijzen dat hem niets te verwijten valt. De bewijslast ligt dus bij de bestuurder. Een beroep op overmacht is vaak lastig te bewijzen, want zelfs wanneer een zwakkere verkeersdeelnemer een fout maakt, moet de automobilist daarop bedacht zijn. De fout die de zwakkere verkeerdeelnemer maakte, moet dus zo onwaarschijnlijk zijn geweest dat de automobilist er niets aan kon doen. Als de automobilist aantoont dat hem geen enkel verwijt valt te maken, is het mogelijk dat de rechter bepaalt dat een fietser 100% van zijn eigen schade moet betalen. 

Wat als de fietser een fout maakt? Als dit het geval is, kan het zo zijn dat een fietser een deel van zijn schade zelf moet betalen. De rechter stelt het percentage eigenschuld vast. Wanneer er geen sprake is van overmacht van de automobilist en de fietser is 14 jaar of ouder, dan krijgt de fietser bijna altijd minimaal 50% van zijn schade vergoed, ook al is er sprake van eigen schuld van de fietser. Het Betriebsgefahr speelt hier een rol in. Dit houdt in dat wanneer je op pad gaat met een motorrijtuig, dat dit gevaar met zich meebrengt. Dat brengt dus een nadeel mee voor de bestuurder van het motorrijtuig. Uiteindelijk stelt de rechter het percentage eigen schuld vast.

Kinderen jonger dan 14 jaar

Tot slot is het goed om te weten dat kinderen onder 14 jaar altijd 100% vergoed krijgen bij een verkeersongeval. Dit is zo geregeld omdat het verkeersinzicht van kinderen onder de 14 jaar nog niet goed ontwikkeld is. Alleen wanneer het kind het verkeersongeval met opzet heeft veroorzaakt, hoeft de automobilist niets te betalen.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl  

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.