Financieel advies bij de ontvangst van een letselschade uitkering

Financieel advies bij de ontvangst van een letselschade uitkering

Een ongeval heeft vaak een grote impact op iemands leven. Niet alleen worden er kosten gemaakt voor medische behandelingen, medicijnen en de ritjes naar de huisarts, fysiotherapeut en het ziekenhuis, maar ook kan er sprake zijn van inkomensverlies en pensioen schade. Het komt regelmatig voor dat een letselschadezaak wordt afgewikkeld wanneer er in de toekomst nog kosten gemaakt zullen worden. Deze toekomstige kosten worden meegenomen bij de slotbetaling. Bij zo’n slotbetaling kan het gaan om een behoorlijk bedrag waarmee het slachtoffer het voor de rest van zijn leven mee moet doen. Om deze reden kan het verstandig zijn om tegen het einde van een letselschadezaak in gesprek te gaan met een financieel adviseur. 

Financiële impact 

Een ongeval heeft in de meeste gevallen invloed op de fysieke en mentale gezondheid van een persoon. Ook op financieel vlak kan een ongeval van grote invloed zijn. Wellicht ben je genoodzaakt om minder te werken en lijdt je hierdoor inkomensverlies. Of wellicht heeft het ongeval volledige arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Ook kan een ongeval van invloed zijn op het pensioen en de kosten voor het huishouden. Het is van belang om je tijdens een dergelijke procedure goed te laten informeren, adviseren en begeleiden. In eerste instantie wordt vaak gedacht aan een advocaat en verschillende medische specialisten. Maar ook een financieel adviseur kan een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld bij de financiële afwikkeling van de zaak. 

‘Som ineens’ 

Wanneer een letselschadezaak wordt afgewikkeld ontvangt het slachtoffer een zogenaamde ‘som ineens. Dat betekent dat alle geleden en nog te lijden schade wordt berekend, gekapitaliseerd en in één keer aan het slachtoffer wordt uitbetaald. Het is de bedoeling dat het slachtoffer deze uitkering op een dusdanige wijze gebruikt zodat hij voor de rest van zijn leven in zijn levensonderhoud kan voorzien. Er kunnen vragen rijzen zoals: ‘Hoe kan ik de ontvangen uitkering het beste verdelen?’ of ‘Moet ik een deel achter de hand houden indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen?’. Ook komen er uiteraard belastingtechnische vragen kijken bij de ontvangst van een ‘som ineens’. 

Vergoeding financieel advies 

Een financieel adviseur kan je in dit soort situaties adviseren en begeleiden. De vergoeding van dit advies kan worden meegenomen in de slotbetaling. Hierdoor worden er geen extra kosten gemaakt die door de benadeelde zelf gedragen dienen te worden.  

Vragen?   

Bent u wellicht op zoek naar een financieel adviseur om u te adviseren omtrent de omgang met een door u ontvangen letselschade uitkering? Of heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of neem contact op met onze financieel adviseurs. Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.