Letsel opgelopen door huis-, tuin- en keukenongevallen, hoe zit dit juridisch?

Letsel opgelopen door huis-, tuin- en keukenongevallen, hoe zit dit juridisch?

In ons dagelijks leven worden we vaak geconfronteerd ongelukken die gebeuren in de huiselijke sfeer en tijdens situaties die op zich onschuldig en ongevaarlijk lijken. Zelfs op de meest vertrouwde plekken, zoals ons huis, de tuin of de keuken kan zich een ongeluk voordoen. Deze ‘huis-, tuin- en keukenongevallen’ kunnen leiden tot onvoorziene letselschade, die vaak vragen oproept over aansprakelijkheid en rechten. In dit artikel bespreken we de juridische aspecten van deze type ongevallen, zowel in de privésituatie als op de werkvloer.

Huis-, tuin- en keukenongevallen en arbeidsongevallen

Huis-, tuin- en keukenongevallen verwijzen naar incidenten die voortkomen uit dagelijkse risico’s. Kleine ongevallen kunnen zich tevens op de werkvloer voordoen. Denk aan het uitglijden tijdens een toiletbezoek of een klein ongelukje met een schilmes. Wanneer het aankomt op arbeidsongevallen, is het van belang om te weten of het incident ook in een privécontext had kunnen plaatsvinden. Als dat het geval is, zoals bij uitglijden over een gladde vloer, dan geldt de aansprakelijkheid van de werkgever niet. Deze voorzienbare ongevallen vallen onder de noemer van alledaagse risico’s die een werknemer zowel op het werk als privé kunnen overkomen.

Zorgplicht van de werkgever

Artikel 7:658 BW legt de verantwoordelijkheid van werkgevers vast om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken. Deze verplichting strekt zich uit tot het voorkomen van letselschade. Echter, bij alledaagse risico’s die geen direct verband houden met de werkzaamheden, zoals het uitglijden over een gladde vloer, wordt de aansprakelijkheid anders beoordeeld. De werkgever moet maatregelen treffen als het risico structureel is, maar niet als het incidenteel is.

Rechtspraak

De jurisprudentie rond huis-, tuin- en keukenongevallen is voortdurend in ontwikkeling. Bij incidentele risico’s is de werkgever niet per se aansprakelijk, terwijl bij structurele risico’s wel actie vereist is. De Hoge Raad heeft bepaald dat een gladde vloer in een wasserette als structureel gevaar wordt beschouwd, terwijl een gladde hotelvloer bij regenval als incidenteel wordt beschouwd. Dit grijze gebied onderstreept het belang van deskundig advies bij letselschadeclaims.

Het Broodmes-arrest en werkgeversaansprakelijkheid

Het zogenaamde broodmes-arrest van de Hoge Raad belicht de relatie tussen huis-, tuin- en keukenongevallen en werkgeversaansprakelijkheid. Dit arrest concentreert zich op de verplichting van werkgevers om werknemers te waarschuwen voor specifieke risico’s. In deze zaak draaide het om het gebruik van een scherp mes voor het snijden van broodjes. De Hoge Raad stelde dat een werknemer in dit geval niet gewaarschuwd hoefde te worden voor het risico van werken met een scherp mes. Dit werd als algemeen bekend beschouwd.

Bescherming bij ongevallen thuis

Niet alleen op de werkplek, maar ook thuis kunnen huis-, tuin- en keukenongevallen plaatsvinden. Wanneer schade binnen het gezin of door een bekende wordt veroorzaakt, zijn er vaak verzekeringsmogelijkheden beschikbaar. Denk aan aansprakelijkheidsverzekeringen die de schade vergoeden. Onderschat de mogelijkheden niet: het verhalen van schade op de verzekeraar van een familielid, vriend of bekende is vaak een verstandige stap.

Aansprakelijkheid en uw rechten

Als iemand anders schade veroorzaakt, heeft u recht op een schadevergoeding. Of het nu gaat om letsel door een val van de trap of door een defect product, er zijn mogelijkheden om uw recht op vergoeding te doen gelden. Het is echter raadzaam om altijd professioneel advies in te winnen, omdat de complexiteit van aansprakelijkheid verder reikt dan vaak wordt gedacht.

Concluderend

Huis-, tuin- en keukenongevallen kunnen onverwachte letselschade veroorzaken en vragen oproepen over aansprakelijkheid en bescherming. Het begrijpen van uw rechten en verantwoordelijkheden bij zulke incidenten is cruciaal om ervoor te zorgen dat u de juiste stappen onderneemt om uw belangen te beschermen. Bij twijfel is het altijd verstandig om professioneel juridisch advies in te winnen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en de juiste stappen kunt ondernemen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Voeg je header hier toe

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.