Immateriële schade en smartengeld

Immateriële schade en smartengeld

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeluk, kunnen er verschillende schadeposten ontstaan. Zo heeft u wellicht schade aan uw auto of kleding, schade in de vorm van medische behandelingen, of schade doordat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt. Naast deze materiële schadeposten is het ook mogelijk om immateriële schade op te lopen ten gevolge van een ongeluk. In dit artikel zal nader worden ingegaan op de vraag wat immateriële schade precies is, maar ook welke vergoeding hier tegenover staat.

Immateriële schade

Immateriële schade wordt omschreven als alle psychische-, emotionele- en geestelijke schade door pijn, verdriet of verminderde levensvreugde als gevolg van een ongeval. Andere benamingen zijn emotionele schade of psychische schade. Immateriële schade ziet er voor iedere benadeelde anders uit. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Schaamte veroorzaakt door lichamelijke beperkingen of een opvallend littekens
  • Hobby’s en passies die ten gevolge van het ongeluk niet uitgevoerd kunnen worden
  • Psychische klachten als PTSS en angststoornissen

Smartengeld

Indien aan een aantal voorwaarden is voldaan, komt de immateriële schade voor vergoeding in aanmerking. Een dergelijke vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. Een belangrijke voorwaarde voor het kunnen claimen van smartengeld is dat er een tegenpartij moet zijn die de aansprakelijkheid heeft erkent. Daarnaast is van belang dat er voldoende en een aantoonbaar verband is tussen de schadeveroorzakende gebeurtenis en de immateriële schade.

Hoogte Smartengeld

Zodra is vastgesteld dat onder andere de bovenstaande voorwaarden zijn vervuld, volgt er een berekening van de hoogte van het smartengeld. Hiervoor zijn verschillende factoren van belang. Naast eerdere uitspraken van rechters, wordt rekening gehouden met een aantal (persoonlijke) omstandigheden waaronder?

  • De leeftijd van het slachtoffer
  • De klachten en de ernst hiervan
  • De duur van het herstel
  • Of er sprake is van blijvende invaliditeit of beperkingen
  • Hoe lang en in welke mate het slachtoffer arbeidsongeschikt is (geweest)

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.