Hoge Raad: redelijke kosten tot vaststellen van schade komen dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar

Hoge Raad: redelijke kosten tot vaststellen van schade komen dwingendrechtelijk ten laste van de verzekeraar

Op 9 september 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de door/ten behoeve van een verzekerde consument gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van schade dwingendrechtelijk ten laste komen van de verzekeraar (ECLI:NL:HR:2022:1174).

Het geschil

Eiser is in 2015 betrokken geraakt bij een verkeersongeval, waarbij hij letsel heeft opgelopen. Hij is op zijn motor aangereden door een automobilist. Ten tijde van het ongeval had hij een zogenaamde ‘combipolis’ bij zijn verzekeringsmaatschappij ‘NH1816’. Deze combipolis bestond uit zowel een rechtsbijstandsverzekering bij ARAG als een motorverzekering.

De verzekerde besluit na het ongeval zelf een advocaat in te schakelen. NH1816 heeft hierop aangegeven dat de polisvoorwaarden de vergoeding van deze buitengerechtelijke kosten in de weg staan. NH1816 stelt dat de verzekerde recht had op juridische bijstand bij ARAG en dat uit de polisvoorwaarden volgt dat er geen aanspraak op vergoeding bestaat in geval de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding krachtens een andere verzekering.

Eiser vordert een verklaring voor recht dat NH1816 gehouden is de buitengerechtelijke kosten, die hij in verband met het ongeval moet maken, te vergoeden. Daarvoor voert eiser aan dat de buitengerechtelijke kosten op grond van art. 7:959 lid 1 BW voor rekening van NH1816 komen en dat afwijking daarvan ingevolge art. 7:963 lid 6 BW niet is toegestaan.

Procedure

Zowel de rechtbank als het hof wijzen de vordering af. Artikel 7:959 lid 1 BW bepaalt onder meer dat de redelijke kosten gemaakt tot het vaststellen van de schade ten laste van de verzekeraar komen.  Volgens het hof heeft de verzekerde onvoldoende onderbouwd dat zijn advocaat kosten heeft gemaakt als bedoeld in art. 7:959 lid 1 BW, door na te laten een nadere toelichting op de declaraties te geven.

Juridisch advies

U heeft mogelijk recht op een schadevergoeding indien u te maken heeft met letselschade. Er zijn enkele richtlijnen waar het ongeval en het letsel dat u heeft opgelopen aan moeten voldoen. Een onderdeel dat van belang is bij letselschade is de aansprakelijkheid. U kunt alleen een schadevergoeding krijgen als de andere partij aansprakelijk is. In de praktijk is het niet altijd even duidelijk wie er aansprakelijk is. Pas wanneer u weet of er iemand anders aansprakelijk is en wie deze partij is, kunt u een schadevergoeding krijgen. Het is mogelijk dat de andere partij of zijn verzekeraar uw schade niet wil betalen of dat u het niet eens wordt over de hoogte van de schadevergoeding. Het is belangrijk om tijdig juridisch advies in te schakelen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadekwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.