Letselschade door een attractie, wat nu?

Letselschade door een attractie, wat nu?

Plichten vanuit het attractiepark

Een pretpark of kermis heeft logischerwijs een aantal plichten waaraan zij moeten voldoen. Ze moeten namelijk veiligheid kunnen bieden aan alle bezoekers. Ten eerste moeten alle attracties voldoen aan een aantal regels. Die regels gelden voor de fabrikanten en onderdelen van de attracties. Alle regels met betrekking tot de veiligheid van de attracties zelf staan opgenomen in het Warenbesluit attractie- en speeltoestellen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (de NVWA) kijkt of aan alle eisen vanuit dit besluit is voldaan. Pretparken en kermissen moeten daarnaast ook rekening houden met impulsief gedrag van kinderen en zelfs volwassenen.

Ten tweede moet de kermis of het pretpark er voor zorgen dat de bezoekers voldoende geïnformeerd worden naar de veiligheidsvoorschriften. Zo moet duidelijk worden aangegeven wat deze voorschriften zijn. Over het algemeen gebeurt dat doormiddel van waarschuwingsborden die per attractie staan aangegeven. Verder moeten kermis- of pretparkmedewerkers toezicht houden op de naleving van de veiligheidsvoorschriften.

Eigen schuld?

Wanneer een ongeval zich voordoet, zal de kermis of het pretpark wellicht een beroep doen op de eigen schuld van de gebruiker. Het is dan van belang dat er goed gekeken wordt naar de omstandigheden ten tijde van het ongeval. Voldeed de attractie aan de voorschriften? Werden de veiligheidsvoorschriften nageleefd? Hebben er keuringen plaatsgevonden? Wanneer er gesteld wordt dat er sprake is van eigen schuld, moet er gekeken worden naar de mate van eigen schuld. Vaak wordt door de rechter een percentage eigen schuld bepaald. 

Het gebruik van deze attractie is volledig voor eigen risico

Wanneer je een kaartje koopt van een pretpark of kermis, sluit je eigenlijk een wederkerige overeenkomst. Dat houdt in dat jij als koper van het kaartje zowel rechten als plichten hebt en dat het pretpark of de kermis ook rechten en plichten hebben. Het pretpark of de kermis heeft als plicht dat zij bezoekers een veilig bezoek moeten bieden. Wanneer er een bordje staat met ‘het gebruik van deze attractie is volledig voor eigen risico’, wil dat nog niet zeggen dat dit altijd het geval is. Zo’n vermelding is namelijk een vorm van een beperking van de aansprakelijkheid, ook wel een exoneratiebeding genoemd. In veel gevallen gaat dit niet op omdat ze geacht worden onredelijk bezwarend te zijn. Enkel het vermelden van dit eigen risico is voor het pretpark of de kermis dus niet genoeg om hun aansprakelijkheid te beperken.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl  

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.