Letsel tijdens het personeelsuitje

Letsel tijdens het personeelsuitje

In 2009 heeft de Hoge Raad reeds bepaald dat de schade die een werknemer lijdt op een bedrijfsfeestje voor rekening van de werkgever kan komen. Dit komt omdat het soms onder de zorgplicht van de werkgever valt of, als het daarbuiten valt, op grond van goed werkgeverschap alsnog voor rekening van de werkgever komt.

Aansprakelijkheid
Of de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt tijdens een personeelsfeestje hangt af van de omstandigheden van het geval. Een door het werk georganiseerde ontspannende activiteit (red: personeelsuitje) kan aanleiding geven tot een aansprakelijkheidsstelling. Daarvoor is wel vereist dat er een voldoende nauw verband bestaat tussen de activiteit en door de werknemer te verrichten werkzaamheden. Tevens kan op basis van goed werkgeverschap de werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Situatieschets
Zo moest een kantonrechter oordelen of een werkgever de schade van haar werknemer moest vergoeden die – tijdens een personeelsfeestje – van een rodeostier was afgevallen. De werknemer in kwestie stelde haar werkgever aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden aan haar arm en schouder. In dit geval oordeelde de kantonrechter ook dat er geen voldoende nauw verband bestond tussen de activiteit en door de werknemer te verrichten werkzaamheden. Het is namelijk niet vast komen te staan dat de werknemer verplicht aanwezig moest zijn op het personeelsfeest. Ook is niet gebleken dat er vanuit de werkgever druk werd uitgeoefend en dat het wegblijven bij het feest consequenties zou hebben voor de werknemer. Er is dus geen aanleiding om aansprakelijkheid aan te nemen in het kader van de uitoefening van werkzaamheden.

Ook op basis van goed werkgeverschap is de werkgever niet aansprakelijk oordeelde de kantonrechter. Een werkgever kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die een werknemer lijdt buiten de uitoefening van de werkzaamheden. Er moet dan wel een bijzonder risico op schade zijn. Hier is in dit geval geen sprake, omdat op camerabeelden te zien was dat de rodeostier rustig bewoog en er valkussen rondom de stier stonden. Daarnaast kan rodeorijden in zijn algemeenheid niet gezien worden als dusdanig gevaarlijke activiteit dat die niet op zijn plaats zou zijn op een personeelsfeest.

Tot slot overweegt de kantonrechter dat als de aansprakelijkheid wel zou worden aangenomen, er geen personeelsfeestjes meer georganiseerd kunnen worden in de vorm van sport- en spelsituaties.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties ? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.