Letselschade door bomen

Letselschade door bomen

Stelt u voor: u maakt een wandeling met uw partner en hond door het bos. Op een gegeven ogenblik breekt een dikke tak van een grote kastanjeboom af en deze valt naar beneden op uw partner. Uw partner loopt hierbij een flinke hersenschudding op en kan hierdoor zijn (lees ook: haar) werk voor onbepaalde tijd niet uitvoeren.

Wie is aansprakelijk voor de letselschade als gevolg van de afgebroken tak? U leest het in onderstaand blog!

Zorgplicht gemeente

In Nederland staan miljoenen bomen, welke voor een deel in eigendom zijn van een gemeente.
De gemeente draagt daarmee de verantwoordelijk voor deze bomen. Zij moet ervoor zorgen dat de bomen:

  • worden onderhouden (bijvoorbeeld door te snoeien, het bestrijden van ongedierte zoals de eikenprocessierups, etc.);
  • worden gecontroleerd op gevaarlijke situaties;
  • (indien nodig) gekapt worden.

 

Indien de gemeente een gevaarlijke situatie niet direct kan oplossen, moet zij ervoor zorgen dat het gebied eromheen afgezet wordt en er duidelijke waarschuwingsborden bij staan. Wanneer zij dit niet doet, kan zij mogelijk aansprakelijk worden gesteld op het moment dat er iemand gewond raakt.

Letselschade door afgebroken takken

Tijdens stormachtige dagen komt het regelmatig voor dat takken afbreken en naar beneden vallen. Dit kan echter ook gebeuren wanneer een boom verzwakt of verrot is door het onvoldoende of zelfs niet onderhouden van de boom.

Op 28 april 2020 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in de zaak waarbij een vrouw letselschade opliep door een afgebroken tak (ECLI:NL:GHARL:2020:3428) . In deze zaak speelt de vraag of de gemeente Zutphen aansprakelijk is voor de letselschade die mevrouw heeft geleden als gevolg van het feit dat zij is getroffen door een afgebroken tak van een kastanjeboom, welke al een aantal jaren door de gemeente in de gaten werd gehouden.

Mevrouw stond op 16 juli 2015 rond 13.00 uur samen met tientallen andere personen onder een kastanjeboom te wachten bij de opstaplocatie van een toeristische fluisterboot aan de Rijkenhage in Zutphen. Op dat moment is een van de takken van de boom onverwachts afgebroken en op zes wachtende personen, onder wie mevrouw, gevallen. Mevrouw heeft als gevolg van het ongeval ernstig letsel opgelopen.

Uit gegevens blijkt dat de boom al een aantal jaren door de gemeente in de gaten werd gehouden. De boom is verscheidende keren aangemerkt als risicoboom en attentieboom. De boom stond daarom ook op de kaplijst voor het najaar van 2015.

Het hof oordeelt dat de gemeente onvoldoende (veiligheids)maatregelen heeft genomen om mevrouw en anderen te beschermen tegen de gevaren van de zichtbaar verzwakte boom. In de gegeven omstandigheden had van de gemeente mogen worden verwacht dat ze aanvullende (veiligheids)maatregelen zouden hebben getroffen, omdat de boom was gelegen op een erg drukke publieke locatie. Had de gemeente ten aanzien van de verzwakte boom wel de bedoelde (veiligheids)maatregelen getroffen, dan had mevrouw hoogstwaarschijnlijk geen schade geleden.  

Conclusie

Kortom, de gemeente moet voldoende (veiligheids)maatregelen treffen om schade te voorkomen. Dat kan bijvoorbeeld door het kappen van een boom, het bestrijden van ongedierte of het afzetten van een risicogebied. Wanneer zij dit niet doet, kan zij mogelijk aansprakelijk worden gesteld op het moment dat er schade wordt geleden.

Vragen?   

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.