Letselschade in het openbaar vervoer

Letselschade in het openbaar vervoer

In Nederland reizen steeds meer mensen met het openbaar vervoer (hierna: OV). Dit kan zijn per bus, trein, tram, metro of taxi. U gaat er vanuit dat de desbetreffende chauffeur u veilig van A naar B brengt. Maar net zoals in het overige verkeer, gebeuren er ook in het OV dagelijks ongelukken waarbij letselschade wordt opgelopen. Wie is er in dat geval aansprakelijk voor de opgelopen letselschade? U leest het in onderstaande blog!

Ongevallen in het OV

U kunt bij ongevallen in het OV onder andere denken aan:

  • Een val tijdens het in- of uitstappen
  • Een val op het perron
  • Een val wegens hard optrekken of remmen
  • Een aanrijding met een ander voertuig
  • Een eenzijdige aanrijding

Zorgplicht vervoerder

Wanneer u een kaartje koopt of een abonnement afsluit bij een vervoerder, ontstaat er een overeenkomst met de vervoersmaatschappij. De vervoerder is vanaf dat moment verplicht om u veilig van A naar B te vervoeren. De vervoerder heeft dan een zogeheten zorgplicht, dit is opgenomen in de Wet Personenvervoer. Indien de vervoerder niet voldoet aan deze zorgplicht en u schade oploopt tijdens uw reis met het OV, kan de vervoerder aansprakelijk worden gesteld op grond van artikel 8:105 BW. In dit artikel is opgenomen dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade die een reiziger oploopt door een ongeval met of tijdens het vervoer.

De vervoerder is bijna altijd aansprakelijk. Als de vervoerder bewijst dat het door u opgelopen letsel, ondanks alle mogelijke voorzorgsmaatregelen, niet kon worden voorkomen, dan is de vervoerder niet aansprakelijk.

Bewijslast

Wat zijn belangrijke aandachtspunten wanneer u schade oploopt tijdens uw reis met het OV?

  1. Meld het ongeval direct bij de desbetreffende chauffeur of conducteur en licht de vervoersmaatschappij in;
  2. Noteer gegevens van getuigen (naam, telefoonnummer en adresgegevens);
  3. Noteer de ritgegevens;
  4. Bij klachten; breng een bezoek aan uw huisarts, ook als u op een later moment last krijg van klachten.

Voor ongevallen in het OV geldt een verjaringstermijn van drie jaar. U moet de vervoerder dus binnen drie jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden aansprakelijk stellen. Wanneer u dat niet doet, vervalt uw recht op schadevergoeding.

Hof ’s-Gravenhage 30 augustus 2005

Op 30 augustus 2005 deed het Hof ’s-Gravenhage uitspraak in de zaak waarbij een 79-jarige vrouw ten val kwam in een tram.

Mevrouw kwam ten val terwijl zij zich als passagier bevond in een wegrijdende tram. Als gevolg van de val liep zij meerdere breuken op in haar heup en rechterarm. De ziekenfondsverzekeraar van mevrouw wenste de ziektekosten, te weten €22.014,65, te verhalen op de betreffende vervoersmaatschappij. De vervoersmaatschappij zou aansprakelijk zijn voor de valpartij en het daardoor veroorzaakte letsel op grond van artikel 8:105 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) en artikel 6:162 BW.

Mede vanwege de schokkende bewegingen bij het wegrijden, dient een zorgvuldig trambestuurder voor het wegrijden niet alleen aandacht te besteden aan het verkeer, maar ook de situatie in de tram. Een trambestuurder hoort in beginsel pas te gaan rijden, indien hij zich ervan bewust is dat een oudere passagier is gaan zitten of voldoende houvast heeft gevonden. Mensen op leeftijd zijn in het algemeen minder goed ter been en komen dus eerder ten val. Daarbij kan een valpartij bij hen eerder tot (ernstig) letsel leiden.

Bekend is dat de bestuurder na het afstempelen is weggereden en dat anderen hem erop hebben geattendeerd dat mevrouw bij het wegrijden was gevallen. De trambestuurder heeft de bedoelde zorgvuldigheid daarbij niet in acht genomen. De valpartij en het daardoor veroorzaakte letsel zijn hiervan het gevolg. Dit betekent dat er sprake is van een aan de vervoersmaatschappij toe te rekenen onrechtmatig handelen jegens mevrouw.

Niet alleen de secundaire grondslag (artikel 6:162 BW) maar ook de primaire grondslag (artikel 8:105 BW) is aannemelijk. Het beroep op overmacht van de vervoersmaatschappij faalt en het standpunt van de vervoersmaatschappij dat de ziekenfondsverzekeraar zich bij het verhalen van het schadebedrag niet op de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder kan beroepen, is ongegrond.

Vragen?   

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.