Van dansvloer tot rechtszaal: Letselschadekwesties op festivallocaties

Van dansvloer tot rechtszaal: Letselschadekwesties op festivallocaties

In de schijnwerpers van een bruisend festival lijken zorgen vaak ver weg te smelten, terwijl mensen zich onderdompelen in muziek en plezier. Tijdens het festivalseizoen draait alles om zorgeloos genieten. Maar
ook op festivals bestaat er een kans op ongevallen met letselschade. Zo kun je bijvoorbeeld letsel oplopen door een losgeraakte podiumlamp die naar beneden valt of omdat je struikelt over een bundel kabels. Hoe zit het met aansprakelijkheid van de organisatie op festivals? Je leest het in deze blog!

zorgplicht organisatie

In het Burgerlijk Wetboek is vastgelegd dat organisatoren van festivals verplicht zijn zich te houden aan de zorgplicht. Dit betekent dat festivalorganisatoren diverse verantwoordelijkheden dragen, waaronder het waarborgen van een veilige omgeving. Deze verplichting wordt nageleefd door te voldoen aan veiligheidsnormen. Deze normen omvatten een breed scala aan aspecten, zoals het aanwezig zijn van nooduitgangen en het beschikbaar stellen van EHBO-voorzieningen. Aan de andere kant wordt van een festivalbezoeker ook verwacht dat hij of zij goed voor zichzelf zorgt. Als dit wordt nagelaten, kan de organisator betogen dat de schade voortvloeit uit eigen nalatigheid. Hierdoor kan je schade verminderd worden of zelfs helemaal niet worden vergoed.

Het kelderluik-arrest

Om te beoordelen of de organisator de zorgplicht heeft geschonden, worden de kelderluik-criteria toegepast. Deze criteria bestaan uit vragen en overwegingen die zijn vastgesteld door de rechtbank. Het kelderluik-arrest betreft een juridische uitspraak waarin werd bepaald dat bij de beoordeling van aansprakelijkheid voor ongevallen de omstandigheden van het geval cruciaal zijn. Het arrest benadrukt het belang van zorgvuldigheid en voorzorgsmaatregelen door de verantwoordelijke partij om onrechtmatig handelen en gevaarlijke situaties te voorkomen. De Hoge Raad stelde dat de omstandigheden bepalend zijn voor de vraag of er onrechtmatig gevaarzettend is gehandeld:

       1. Hoe waarschijnlijk is het dat een festivalganger onvoorzichtig of onoplettend is?

       2. Hoe groot is de kans dat daaruit schade ontstaat?

       3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen daarvan zijn? 

       4. Was het mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en hoe bezwaarlijk is het om deze maatregelen te nemen?

aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal of zaak

Indien het incident op het festival te wijten is aan het festivalterrein zelf of aan structuren die erop zijn geplaatst, al dan niet tijdelijk, draagt de festivalorganisator de verantwoordelijkheid voor de schade die u hebt geleden. De wet legt namelijk automatische aansprakelijkheid op aan de eigenaar van het terrein (de organisatie) in wat bekend staat als risicoaansprakelijkheid. Dit principe geldt ook voor objecten die door de organisatie zijn geplaatst, zoals een kraam of een springkussen.

disclaimer letselschade in algemene voorwaarden

Bij het indienen van een letselschadeclaim beroepen festivalorganisatoren zich vaak op een disclaimer in hun algemene voorwaarden. Hierin staat doorgaans vermeld dat de organisatie niet verantwoordelijk is voor letselschade. Desondanks, als u letselschade oploopt door nalatigheid van de organisator, blijft deze op basis van de wet aansprakelijk, ongeacht wat de disclaimer beweert! Dus zelfs bij een disclaimer heeft u het recht om letselschade te claimen na een incident op een festival. U hebt wellicht wel eens gelezen: ‘De organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijk opgelopen letsel.’ Echter, deze verklaring ontslaat hen niet van hun zorgplicht. Als u schade lijdt door onrechtmatig gedrag, blijft de organisatie nog steeds aansprakelijk!

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Voeg je header hier toe

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.