Regeling TSB: tegemoetkoming voor slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten

Regeling TSB: tegemoetkoming voor slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten

De afgelopen jaren is er met enige regelmaat nieuws verschreven over werknemers die tijdens hun werk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Hierbij valt onder meer te denken aan Chroom-6- of asbestblootstelling. Deze blootstelling kan ernstige ziektes als gevolg hebben zoals een longaandoening of aantasting van het zenuwstelsel. Gelukkig bied de regeling TBS enige soelaas. Sinds 1 januari 2023 is het krachtens deze regeling namelijk mogelijk een tegemoetkoming aan te vragen.

Onbevredigende procedures

Er zijn in het verleden regelmatig procedures gevoerd over aansprakelijkheid van de werkgever voor beroepsziekten die zijn ontstaan door de blootstelling aan schadelijke stoffen. Het overgrote deel van de procedures leidde echter tot een onbevredigend resultaat waarin het slachtoffer geen schadevergoeding toegekend kreeg. Hierbij spelen verschillende factoren een rol. Ten eerste openbaren de meeste stoffengerelateerde ziekten zich pas jaren naar de uitvoering van de werkzaamheden. Dit heeft tot gevolg dat het causale verband tussen de werkzaamheden en het opgelopen letsel moeilijk aantoonbaar is. Ten tweede hebben sommige stoffengerelateerde beroepsziekten vaak meerdere mogelijke oorzaken. Hierbij valt te denken aan het bekende Nefalit/Karamus-arrest. In dit arrest was sprake van een man waarbij longkanker was vastgesteld. Toen bleek dat de man tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden langdurig was blootgesteld aan asbest rees de vraag of de werkgever hiervoor aansprakelijk gehouden kon worden. Er ontstond echter een discussie over de oorzaak van de ziekte nu bekend werd dat de werknemer minstens 28 jaar ad gerookt. 

Regeling TSB

De regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (ook wel TSB) maakt het mogelijk voor de slachtoffers van bepaalde beroepsziekten een eenmalige tegemoetkoming aan te vragen Hiermee worden moeilijke en langdurige procedures over aansprakelijkheidskwesties vermeden en krijgen de slachtoffers erkenning voor hun leed.

Vooralsnog geldt de regeling slechts voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en schildersziekte (CSE). Deze lijst zal in de loop der jaren uitgebreid worden zodat ook slachtoffers van andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming kunnen aanvragen. De regeling gaat niet alleen gelden voor nieuw geconstateerde beroepsziekten, maar staat ook open voor aanvragers bij wie al langer geleden is vastgesteld dat zij lijden aan de betreffende beroepsziekten.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.