Schaderegeling voor minderjarige kinderen

Schaderegeling voor minderjarige kinderen

Wanneer een minderjarig kind slachtoffer wordt van letselschade, is de schaderegeling anders dan bij volwassenen. De wetgever heeft speciale regels en voorzorgsmaatregelen getroffen om de belangen van minderjarige slachtoffers te beschermen. Een van de cruciale aspecten van deze bescherming is de BEM-clausule, oftewel de Beheer Eigen Vermogen Minderjarigen. In deze blog zullen we dieper ingaan op wat de BEM-clausule inhoudt en waarom het zo belangrijk is bij de schaderegeling voor minderjarige kinderen.

De BEM-clausule

Bij een minderjarig kind dat slachtoffer is van letselschade en een schadevergoeding ontvangt, wordt deze schadevergoeding niet zomaar op een gewone bankrekening gestort. In plaats daarvan moet de rekening een BEM-clausule hebben. Deze clausule zorgt ervoor dat het minderjarige kind pas toegang krijgt tot het schadebedrag wanneer het kind de leeftijd van achttien jaar bereikt. Tot die tijd blijft de rekening geblokkeerd en beschermd. Met toestemming van de kantonrechter kunnen ouders of wettelijke vertegenwoordigers wel eerder een deel van het schadebedrag opnemen, maar alleen wanneer dit direct verband houdt met het letsel van het kind. Dit voorkomt dat ouders het geld gebruiken voor andere uitgaven en het kind later mogelijk met een tekort aan middelen komt te zitten.

De BEM-clausule is van essentieel belang omdat bij minderjarigen een deel van de financiële impact van het blijvende letsel mogelijk pas later aan het licht komt. Het kan moeilijk zijn om op jonge leeftijd volledig te voorspellen welke toekomstige schade zich zal voordoen. Denk hierbij aan kosten voor studie, carrièrekansen of verdere medische behandelingen. Het is van groot belang dat er voldoende geld beschikbaar is om eventuele toekomstige behoeften van het kind te dekken.

Bescherming voor minderjarigen

Naast de BEM-clausule bestaat er ook een speciale regeling, bekend als de “100% regel,” voor minderjarige slachtoffers van ongevallen in het verkeer. Deze regel geldt voor kinderen tot veertien jaar. Het houdt in dat de verzekeraar van het motorvoertuig bij een ongeval met een minderjarige tot veertien jaar altijd 100% van de schadevergoeding moet betalen, zelfs als het kind een fout heeft gemaakt. Dit is enkel anders in het geval van ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’, maar dit komt in de praktijk zelden voor.

Een ander belangrijk aspect van de bescherming van minderjarige slachtoffers is de speciale verjaringstermijn. Normaal gesproken moeten letselschadeclaims binnen vijf jaar worden ingediend nadat men bekend is geworden met de schade en de aansprakelijke partij. Echter, bij minderjarigen begint deze termijn pas te lopen vanaf de 18e verjaardag van het kind. Hierdoor is het kind niet afhankelijk van zijn of haar ouders voor het indienen van een letselschadeclaim.

Conclusie

De BEM-clausule speelt een cruciale rol in de schaderegeling voor minderjarige kinderen. Het beschermt hun schadevergoeding en zorgt ervoor dat deze beschikbaar blijft voor toekomstige behoeften, zoals studie of verdere medische zorg. Daarnaast biedt de 100% regel extra bescherming bij verkeersongevallen waarbij minderjarigen betrokken zijn. Samen met de speciale verjaringstermijn draagt de BEM-clausule bij aan een rechtvaardige en veilige schadeafwikkeling voor minderjarige slachtoffers.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadelijke kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.