Studiemodus onderbroken: Omgaan met studievertraging na een ongeval

Studiemodus onderbroken: Omgaan met studievertraging na een ongeval

Als student zijnde kan het ongelukkige gevolgen hebben wanneer je betrokken raakt bij een aanrijding. De impact is niet beperkt tot alleen je fysieke gezondheid, maar kan ook aanzienlijke invloed hebben op de voortgang van je studie. Stel je voor dat je door het opgelopen letsel enkele weken of zelfs langer niet in staat bent om naar school te gaan. Dit kan leiden tot het missen van cruciale lessen, belangrijke opdrachten of zelfs het niet kunnen deelnemen aan examens. Dit kan leiden tot studievertraging, waardoor je je studie niet op tijd kunt afronden. Als deze vertraging direct het gevolg is van letselschade door een ongeval, kom je mogelijk in aanmerking voor een schadevergoeding. In deze blog lees je hoe dit zit. 

Erkennen aansprakelijkheid

Stel je voor dat je betrokken raakt bij een ongeval en als gevolg daarvan een half jaar studievertraging oploopt. Tijdens deze periode moet je herstellen van letsel of merk je dat je moeite hebt om je te concentreren op de lesstof. Dit leidt tot een verlenging van je studietijd, waardoor je later dan gepland de arbeidsmarkt betreedt. Het gevolg hiervan is dat je het verwachte salaris dat je na het afronden van je studie zou verdienen, pas een half jaar later ontvangt. De inkomsten die je hierdoor misloopt, dienen te worden vergoed door de verantwoordelijke partij of hun verzekeraar. Het is echter belangrijk dat je eerst de tegenpartij aansprakelijk stelt om aanspraak te maken op deze vergoeding.

De letselschade richtlijn studievertraging

De Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad bevat de bedragen die moeten worden vergoed voor studievertraging als gevolg van een ongeval. Deze richtlijn wordt consistent toegepast in de Nederlandse rechtspraak in gevallen van ongelukken en letselschade. Volgens de Letselschade Richtlijn Studievertraging wordt onder schade wegens studievertraging verstaan de schade die optreedt doordat een benadeelde later op de arbeidsmarkt actief zal zijn als gevolg van een door een ongeval onderbroken opleiding, voor welke studievertraging een derde aansprakelijk is te houden.

Bedragen letselschade

Als studievertraging al op de basisschool ontstaat, komt een jaar studievertraging neer op €6.675,–. Voor het VMBO/LBO is dat €15.375,–, voor het havo, mbo en vwo €18.700,– en voor het HBO en WO €22.725,– (bedragen 2023).

Het is belangrijk om op te merken dat de bedragen die in de Richtlijn Studievertraging van de Letselschade Raad worden vermeld, specifiek van toepassing zijn op studievertraging door letselschade van maximaal 1 jaar. Deze richtlijn houdt geen rekening met extra gemaakte studiekosten.

Bovendien wordt bij de vastgestelde normbedragen in de richtlijn geen rekening gehouden met factoren zoals de intentie om na je studie te gaan werken of jouw kansen op de arbeidsmarkt. Waar je uiteindelijk precies recht op hebt, kan variëren afhankelijk van jouw specifieke situatie.

In gevallen van letselschade en studievertraging is het raadzaam om juridisch advies in te winnen en een gespecialiseerde letselschadeadvocaat te raadplegen. Deze professional kan je helpen bij het beoordelen van jouw situatie, het vaststellen van de mogelijke vergoedingen waar je recht op hebt en het behartigen van jouw belangen bij het verkrijgen van een passende compensatie. Elk geval is uniek en verdient een individuele evaluatie om een eerlijke vergoeding te waarborgen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadekwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.