De tram en letsel

De tram en letsel

Een voetganger loopt in Amsterdam de trambaan over en wordt aangereden door een tram. Het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB moet de helft van de letselschade vergoeden. Hoe is deze schadeverdeling tot stand gekomen?

Het ongeval

Een studente aan de VU Amsterdam liep in 2017 in Amsterdam-Zuid een trambaan over. Dit deed ze ondanks het rode voetgangersverkeerslicht, knipperende waarschuwingslichten en een geluidsignaal. Terwijl ze overstak is zij aangereden door een tram. De tram remde af, maar kon een aanrijding met de voetganger niet voorkomen.

Het geschil

De aangereden studente stelde de tramvervoerder GVB aansprakelijk voor haar schade. De verzekeraar erkende de aansprakelijkheid van het ongeval niet, omdat er sprake zou zijn van overmacht aan de kant van de trambestuurder. De voetganger heeft vervolgens een onderzoeksbureau ingeschakeld. Dit onderzoeksbureau kwam er in 2019 achter dat de tram harder had gereden dan GVB had verklaard. De tram had 30 kilometer per uur gereden en geen 20 kilometer per uur, zoals GVB had verklaard.   

Toen in overleg geen overstemming werd bereikt is er een rechtszaak aangespannen. De rechter wees erop dat de voetganger een kwetsbare verkeersdeelnemer is en dat een voetgangers fouten maken. Als een voetganger een fout begaat en er vindt een aanrijding plaats, dan is het zo dat de voetganger alsnog vijftig procent van haar schade vergoed dient te krijgen. Alleen als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid, geldt deze regel niet. De rechtbank oordeelde tevens dat de snelheid van de tram een belangrijke factor is bij de afweging of er sprake is van overmacht. De rechtbank vond dat dat GVB onvoldoende had duidelijk gemaakt dat de tram met een lage snelheid had gereden. Het beroep op overmacht slaagde daarom niet.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties ? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.