Van afdalen tot aansprakelijkheid: Letselschade op de skipiste

Van afdalen tot aansprakelijkheid: Letselschade op de skipiste

Het wintersportseizoen is weer in volle gang! Talloze Nederlanders trekken in de winter naar de bergen om een weekje te skiën of te snowboarden. Helaas kan het soms anders uitpakken: onverhoopt kan er een ski- of snowboardongeluk plaatsvinden, met mogelijke letselschade tot gevolg. Vaak betreft het een eenzijdig ski-ongeval, maar wat als een ander verantwoordelijk is voor het ontstaan van het ongeval? Zijn er dan mogelijkheden om je (letsel)schade te verhalen op de veroorzaker, en welke schade komt in aanmerking voor vergoeding? Benieuwd? Lees dan onze nieuwe blog over dit onderwerp!

Andere betrokken partij

Zoals in de inleiding van deze blog is beschreven, betreft een ski- of snowboardongeval vaak een eenzijdige valpartij. Wanneer u alleen ten val komt en gewond raakt, zonder dat daarbij iemand anders betrokken is, kunt u niemand aansprakelijk stellen voor uw letselschade. Het wordt anders wanneer zich een ongeval voordoet waarbij er wel een andere skiër of snowboarder betrokken was. Van belang is dat u de andere partij met succes aansprakelijk kunt stellen. Voor het met succes aansprakelijk stellen van de andere partij zijn een aantal punten van belang. Ten eerste moet de vraag worden beantwoord of de skiërs of snowboarders zich hebben gehouden aan de pisteregels van de Fédération Internationale de Ski (hierna: FIS). Tevens is van belang in welk land het ongeval plaats heeft gevonden en welke nationaliteiten de betrokkenen hebben. Tot slot dient er naar de overige omstandigheden tijdens het ongeval te worden gekeken.

Pisteregels van de FIS

Zoals we de verkeersregels voor voertuigen op de openbare weg kennen, kennen we een soortgelijk fenomeen op de skipistes. Er gelden op de skipistes namelijk regels voor veilig skiverkeer. De FIS heeft deze regels opgesteld en alle skiërs en snowboarders dienen zich aan deze regels te houden. Voor het recreatieve skiën en snowboarden zijn de FIS pisteregels wereldwijd beschouwd als de regels voor het gedrag op de piste. De regels luiden als volgt:

 1. Rekening houden met anderen
  Iedere skiër moet zich zo gedragen, dat hij een ander en zichzelf niet in gevaar brengt of schade aanbrengt.
 2. Controle houden over de ski’s of het snowboard
  Iedere skiër moet zich gecontroleerd kunnen bewegen. Hij moet zijn snelheid en wijze van skiën aanpassen aan zijn skivaardigheid, de conditie van de piste, de sneeuw- en weersomstandigheden, alsook aan de drukte op de piste.
 3. Keuze van de route
  De skiër of snowboarder die van achteren komt, moet zijn skiroute zo kiezen, dat hij skiërs of snowboarders voor zich niet hindert of in gevaar brengt.
 4. Inhalen
  Inhalen is toegestaan van boven of van beneden en van rechts of van links, op voorwaarde dat er sprake is van zodanige afstand dat de ingehaalde skiër of snowboarder op geen enkele wijze in zijn bewegingen wordt belemmerd.
 5. Invoegen en weer verder skiën
  Een skiër of snowboarder die zich (weer) op een piste wil begeven of na een stop verder wil skiën, dient eerst goed naar de piste te kijken om te beoordelen of hij dit zonder gevaar voor zichzelf of voor anderen boven of onder hem kan doen.
 6. Stoppen op de piste
  Iedere skiër of snowboarder moet vermijden om zonder noodzaak op smalle of onoverzichtelijke plaatsen op de piste te stoppen. Een ten val gekomen skiër of snowboarder dient een dergelijke plek zo snel mogelijk weer vrij te maken.
 7. Klimmen en lopen
  Een skiër of snowboarder die te voet klimt of afdaalt, mag dit alleen aan de zijkant van de piste doen.
 8. Borden en markeringen
  Een skiër of snowboarder dient de markeringen en de borden in acht te nemen.
 9. Verlenen van hulp
  Bij een ongeval is iedere skiër of snowboarder verplicht hulp te verlenen.
 10. Legitimatieplicht
  Iedereen, getuige of betrokkene, ongeacht verantwoordelijkheid, is verplicht om bij een ongeval zijn of haar persoons- en contactgegevens uit wisselen.

 

Naast de voorschriften van de FIS, hebben individuele landen de mogelijkheid om specifieke regels op te stellen voor skipistes. Deze lokale regels spelen eveneens een rol bij het beoordelen van aansprakelijkheid in geval van een ski-ongeval.

Toepasselijk recht

In de meeste gevallen gaat het om ongevallen op een buitenlandse piste. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval welk recht van toepassing is. In de meeste gevallen geldt als uitgangspunt dat het recht van het land waar het ongeval plaatsvond van toepassing is.

Stel, je bent door een Engelsman ten val gekomen op een Franse piste, dan is het Franse recht van toepassing. Op deze regel zijn wel uitzonderingen. Als je in botsing komt met een Nederlandse skiër op een piste in Oostenrijk, dan brengt de uitzondering met zich mee dat het Nederlands recht mag worden toegepast. In dat laatste geval zal de aansprakelijkheid worden beoordeeld naar Nederlands recht.

Verhoogde aansprakelijkheidsdrempel

In Nederland zijn er specifieke regels omtrent ‘letselschade in sport- en spelsituaties’. Bij ongevallen tijdens sportactiviteiten zoals voetbalwedstrijden, zwemcompetities en ook op de skipiste, wordt het spelelement in overweging genomen. Vanwege de sport- en spelsituatie geldt er een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid.

Vragen?   

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl. 

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.