Verjaringstermijnen en letselschadeclaims: wat moet je weten?

Verjaringstermijnen en letselschadeclaims: wat moet je weten?

Letsel oplopen is altijd vervelend. Nog vervelender is het wanneer er geen vergoeding wordt uitgekeerd voor de door u opgelopen schade. Het indienen van een letselschadeclaim is daarom een belangrijke stap voor slachtoffers om rechtvaardigheid en compensatie te krijgen voor de geleden schade. Hiervoor is het van groot belang dat je op tijd bent met stappen ondernemen om de compensatie te krijgen.

Wat is verjaring?

Verjaring verwijst naar de termijn die in de wet is vastgelegd waarbinnen een letselschadeclaim moet worden ingesteld. Wanneer je dus na het verstrijken van de verjaringstermijn een claim wilt instellen, is de kans groot dat de rechter de vordering afwijst, zelfs als de aansprakelijkheid van de tegenpartij overduidelijk is.

Verjaringstermijnen

Om er achter te komen welk verjaringstermijn van toepassing is, is het van belang om te kijken naar de manier waarop de schade is ontstaan. Er zit namelijk verschil in termijnen afhankelijk van de situatie. Hieronder een drietal voorbeelden:

  • Algemene letselschadeclaims: In veel rechtsgebieden geldt een verjaringstermijn van 5 jaren na de ontdekking van het letsel.

  • Medische fouten. Claims tegen zorgverleners kunnen verschillende verjaringstermijnen hebben afhankelijk van het rechtsgebied en de aard van de medische fout. Voor medische fouten geldt in principe een verjaringstermijn van vijf jaar. Voor een slachtoffer van een medische fout is het soms niet direct duidelijk dat er een medische fout is gemaakt. De verjaringstermijn gaat zodoende pas lopen vanaf het moment dat het slachtoffer voldoende zekerheid heeft gekregen dat het letsel (mede) is veroorzaakt door de medische fout.

  • Wanneer er letsel ontstaat als gevolg van een verkeersongeval met een motorvoertuig, dan geldt meestal voor de verjaring van de aansprakelijkheid een termijn van drie jaar, indien u de verzekeraar rechtstreeks aanspreekt. Dit geldt ook voor bedrijfsongevallen met een motorvoertuig.

 

Uitzonderingen

Er geldt een uitzondering voor minderjarige slachtoffers met betrekking tot de letselschadetermijn. Deze begint meestal pas te lopen wanneer zij de meerderjarige leeftijd bereiken. Dit geeft hen de mogelijkheid om op latere leeftijd nog een claim in te dienen.

Het belang van op tijd zijn

Het is van groot belang om binnen het toepasselijke verjaringstermijn actie te ondernemen. Mocht je namelijk te laat zijn met het indienen van je claim, dan is het mogelijk om je recht van compensatie verliezen. Om deze reden is het verstandig zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen na het ontstaan van het letsel en er op deze manier voor te zorgen dat de termijnen veilig worden gesteld.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.