Werkgeversaansprakelijkheid bij nalatigheid in coronapreventie

Werkgeversaansprakelijkheid bij nalatigheid in coronapreventie

Hoewel de coronapandemie gelukkig zo goed als voorbij is, spelen er op de achtergrond nog allerlei kwesties. Zo is aansprakelijkheid van de werkgever tijdens de pandemie momenteel in opspraak. Hoe zit het namelijk als je een coronabesmetting hebt opgelopen ten gevolge van nalatige preventie van je werkgever?

De plicht van de werkgever

Elke werkgever heeft de plicht om te voorkomen dat het personeel letsel of enig andere schade lijdt. Dit staat ook in de wet beschreven, namelijk in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Coronapreventie maatregelen vallen dus ook onder de zorgplicht van de werkgever. In deze wet staat beschreven dat de werkgever verplicht is om, onder andere, lokalen waarin het personeel werkt zodanig in te richten dat het personeel geen schade lijdt. Ook staat erin beschreven dat van de werkgever verwacht wordt dat hij zodanige maatregelen treft als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Daarnaast wordt aansprakelijkheid van de werkgever snel aangenomen. Een personeelslid is namelijk alleen aansprakelijk wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Actuele rechtspraak

Een goed voorbeeld van de geschonden zorgplicht met betrekking tot covid is de uitspraak waarin bepaald is dat de werkgever aansprakelijk is voor schade die een personeelslid geleden heeft ten gevolge van nalatige coronapreventie. Het personeelslid werkte in een verzorgingstehuis ten tijde van de pandemie en is vervolgens besmet geraakt. De rechtbank was van oordeel dat de werkgever de zorgplicht had geschonden vanwege het feit dat het personeelslid, na meerdere verzoeken, geen mondkapje heeft ontvangen. De werkneemster heeft ten gevolge van de nalatige coronapreventie long-covid opgelopen en stelt de werkgever dus aansprakelijk. De vermoedelijke claim is nog in behandeling, maar kan oplopen tot wel €100.000,-.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschadekwesties? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.