Is de verzekeraar verplicht om uit te keren bij gemiste zwarte inkomsten?

Is de verzekeraar verplicht om uit te keren bij gemiste zwarte inkomsten?

Zwartwerken, hetgeen waarbij mensen contant bijverdienen zonder belastingen en premies af te dragen. Een bekend voorval, maar het is niet toegestaan. Wat gebeurt er in geval van dusdanig letsel van de zwartwerker dat hij niet meer instaat is om arbeid te verrichten? Moet de verzekeraar dit dan vergoeden of moet de zwartwerker hier zelf voor opdraaien?

Uitspraak

In november 2022 heeft het Gerechtshof in Den Haag zich uitgelaten over een soortgelijke kwestie. Hier had een basisschool een zpp’er ingehuurd om internetkabels aan te leggen. De man liep enkelletsel op doordat hij van de ladder was afgevallen en wilde de basisschool hiervoor aansprakelijk stellen. In het bedrijfseconomisch rapport moest volgens de zzp’er rekening worden gehouden met de inkomsten die hij zwart uitbetaalt zou krijgen. Achmea, de aansprakelijkheidsverzekeraar van de basisschool, was het hier niet mee eens en stelde dat de zwarte inkomsten buiten beschouwing moest blijven. In eerste aanleg bij de Rechtbank Rotterdam, werd de zzp’er in het gelijk gesteld. Achmea is tegen de beslissing in hoger beroep gegaan.

Tegenargumenten

Vanwege het feit dat zwart werken strafbaar is, moeten zwarte inkomsten niet mee worden gerekend in een bedrijfseconomisch rapport, zo stelde Achmea. Bovendien zou het uitkeren van de gemiste zwarte inkomsten in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. Daarnaast zou volgens Achmea de zzp’er zich voorgenomen hebben om zich vooral zwart te laten betalen en maar een klein deel van de inkomsten volgens de legale weg. Volgens Achmea moet de rechter rekening houden met deze scheve verhouding tussen de manieren van uitbetalen bij het beoordelen van het geschil. Verder vraagt Achmea zich af of de zzp’er de klus wel had aangenomen als de zwarte werkzaamheden werden gemeld bij de Belastingdienst. Tot slot is Achmea van mening dat de zzp’er het bestaan van het zwarte inkomen moet bewijzen.

Het Hof ging niet mee met standpunten van Achmea. Volgens het Hof zou Achmea niet handelen in strijd met de openbare orde of goede zeden indien zij de gemiste zwarte inkomsten zouden uitkeren, ze komen immers alleen een contractuele verplichting na tot uitkering onder de polis. Verder stelt het Hof dat de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie zullen handhaven en dat Achmea hier zelf geen rol in heeft. Tot slot stelt het Hof dat voor wat betreft de wanverhouding het te vroeg is om te oordelen of er überhaupt sprake is van een scheve verhouding.

Conclusie

Achmea werd door het Hof verplicht om alle gederfde inkomsten uit te keren, dus ook de zwarte inkomsten. Verder stelde het Hof dat er geen zware bewijslast ligt op de zwartwerker met betrekking tot het aantonen van de zwarte inkomsten. Het aannemelijk maken van zwarte inkomsten is voldoende. Gemiste zwarte inkomsten kunnen dus in aanmerking voor vergoeding door de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere letselschaderecht kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kun je ons bereiken op 053- 303 3000 of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.