De wielrenner en aansprakelijkheid

Contact

De wielrenner en aansprakelijkheid

De meteorologische lente is weer begonnen! Veel wielrenners kunnen niet wachten om weer op hun racefiets te springen. Dit gevoel is misschien nog wel versterkt door de ronde van Vlaanderen die op 3 april werd gehouden. Maar het is verstandig om ook over de risico’s van het wielrennen na te denken. Jaarlijks belanden er namelijk duizenden mensen op de spoedeisende hulp na wielrenongevallen. Zo recentelijk ook wereldkampioene Amy Pieterse, die tijdens een wegtraining in Spanje ongelukkig ten val raakte en zich ernstig verwonde. In deze blog zullen wij u uitleggen hoe het zit met de aansprakelijkheid bij een wielrenongeval.

Ongeval tussen een wielrenner en een motorvoertuig

Als fietser (inclusief wielrenners) wordt u door de Wegenverkeerswet aangemerkt als zwakke verkeersdeelnemer ten opzichte van gemotoriseerde verkeersdeelnemers zoals bijvoorbeeld auto’s of motoren. Deze classificatie biedt extra bescherming voor de gevallen waarin u betrokken raakt bij een ongeval met een motorvoertuig. De aansprakelijkheid ligt namelijk in principe altijd bij de sterkere (lees: auto of motor) verkeersdeelnemer. Zelfs als u als fietser een fout heeft gemaakt, bijvoorbeeld door rood te rijden, dan krijgt de fietser in de meeste gevallen alsnog 50% van de schade vergoedt.

Ongeval tussen wielrenner en ‘gewone’ fietser

Bij een ongeval tussen een wielrenner en een fietser gelden de reguliere aansprakelijkheidsregels. Er wordt gekeken wie van de verkeersdeelnemers een fout beging en de partij die een fout beging die heeft geleid tot het ongeval, is aansprakelijk voor de schade. Wel moet de veroorzakende partij zijn aansprakelijkheid hebben erkend. Erkend de veroorzaker geen aansprakelijkheid, dan moet het slachtoffer bewijzen dat er sprake is van een onrechtmatige daad zoals neergelegd in artikel 6:162 BW. Wil er sprake zijn van een onrechtmatige daad, dan moet er sprake zijn van een onrechtmatige gedraging. Hierbij kunt u denken aan het negeren van de geldende voorrangregels of een onverwachte slingerbeweging.

Voor wielrenners geldt dat er speciale omstandigheden zijn die maken dat aansprakelijkheid minder snel wordt aangenomen. Dit komt omdat zij vaak met hoge snelheid en met een groep dicht op elkaar rijden waardoor zij een verhoogd risico lopen. Om deze reden wordt er van hen meer oplettendheid verwacht.

Een voorbeeld (ECLI:NL:RBLIM:2022:1036)

In deze zaak van de Rechtbank Limburg speelde het volgende. Een fietser die voor een wielrenner reed maakt op enig moment een slingerbeweging naar links, remde af en kwam tot stilstand. Dit deed hij als reactie op een stuurbeweging van zijn dochter die naast hem reed. De wielrenner die daar vlak achter reed kneep vol in zijn remmen, sloeg over de kop, kwam ten val en liep letsel op. De wielrenner stelde de fietser aansprakelijk voor zijn schade. De Rechtbank oordeelde echter dat deze fietser niet aansprakelijk was. Dit kwam omdat het ongeval plaats vond op een druk fiets-/wandelpad van ruim zes meter breed, waar zowel fietsers als wandelaars gebruik van maakten. De slingerbeweging die de fietser maakte was niet dusdanig uitzonderlijk dat de wielrenner hier geen rekening mee had kunnen houden, de rechtbank oordeelde dat de wielrenner kennelijk onvoldoende snelheid had teruggenomen en/of afstand had gehouden van de fietser.

Een eenzijdig ongeval

Tot slot komt het ook regelmatig voor dat een wielrenner verongelukt zonder dat daarbij andere weggebruikers zijn betrokken. De oorzaak hiervan kan gelegen zijn in een gebrek in de weg, zoals bijvoorbeeld een gat in het fietspad. Op grond van artikel 6:174 BW zijn overheidslichamen (lees: provincie of gemeente) verantwoordelijk voor het beheer van de weg. Als een weg niet voldoet aan de eisen die daarin in de gegeven omstandigheden mogen worden gesteld, dan is het overheidslichaam aansprakelijk dat verantwoordelijk is voor het beheer van deze weg. Om dit te beoordelen worden er naar verschillende omstandigheden gekeken. Belangrijk om te weten is dat niet elk gevaar een weg gebrekkig maakt.   

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog en/of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust ons team van LetselschadePlus via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053- 303 3000 (Enschede)of via info@tlcadvocaten.nl.

Geen reactie's

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.