aansprakelijkheid letselschade Heb je een verkeersongeval gehad?

Advocaat na verkeersongeval nodig?

Letselschade na een verkeersongeval?

Je doet het waarschijnlijk dagelijks, je neemt deel aan het verkeer. Als je met je auto of fiets naar je werk, vrienden of je hobby gaat, denk je er waarschijnlijk niet over na dat je betrokken kunt raken bij een verkeersongeval en een advocaat nodig gaat hebben. Dat dit wel veelvuldig gebeurt blijkt uit de cijfers van het CBS. Zo zijn er afgelopen jaar 19.700 mensen gewond geraakt in het verkeer. Dit komt neer op bijna 54 verkeersgewonden per dag! Verkeersgewonden voelen vaak onmacht of zelfs nutteloosheid, omdat zij bijvoorbeeld (tijdelijk) niet meer kunnen werken of hun hobby kunnen uitoefenen. Als er ook nog eens schade wordt geleden door de fout van een ander, dan voelen verkeersslachtoffers vaak niet alleen onmacht, maar ook onrecht. Dan rijst de vraag: Kan een slachtoffer van een verkeersongeval schadevergoeding vragen van de verantwoordelijke partij? Wij als letselschade advocaten geven je het antwoord.

Letselschade verkeersongeval

Raakt iemand gewond als gevolg van een verkeersongeval, dan heeft deze persoon vrijwel altijd schade; zijn fiets moet bijvoorbeeld gerepareerd worden of hij loopt een hersenschudding op waardoor hij tijdelijk niet kan werken. De schade na een verkeersongeval wordt letselschade genoemd en kan uit veel meer bestaan dan de schade waar oorspronkelijk aan gedacht wordt. Een slachtoffer van een auto ongeluk kan door zijn hersenschudding tijdelijk niet werken bijvoorbeeld, of hij moet door een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht (wat hem zijn eigen risico kost), of hij loopt door het ongeval studievertraging op, waardoor hij later op de arbeidsmarkt zijn intrede kan doen. 

De zorgen worden jou als slachtoffer zoveel mogelijk uit handen genomen, zodat jij je kunt richten op jouw herstel.

Letselschade na een verkeersongeval

Een ongeval doet zich vaak plotseling voor. Je bent er niet op voorbereid en het kan je leven in een paar seconden volledig op zijn kop zetten. Er komen allerlei vragen:

Is er iemand verantwoordelijk voor het ongeval?

Krijg ik mijn schade vergoed?

Wie gaat mijn schade betalen?

Hoe krijg ik mijn leven weer op de rit?


Vragen waarbij je een juridisch antwoord of advies goed kunt gebruiken!

Aansprakelijkheid verkeersongeval

Als een verkeersdeelnemer zich niet aan de verkeersregels heeft gehouden, dan is hij aansprakelijk voor de schade die hij het slachtoffer van zijn fout toebrengt. Dit kan volledige, maar ook gedeeltelijke aansprakelijkheid zijn. 

 

Volledige aansprakelijkheid
Als een verkeersdeelnemer volledig voor een ongeval aansprakelijk is, dan moet hij (of zijn verzekeraar) de schade die het slachtoffer van zijn handeling ondervindt, vergoeden. Hier vallen ook buitengerechtelijke advocaatkosten onder. Het opstarten van een letselschadezaak is voor het slachtoffer in deze gevallen kosteloos.

 

Gedeeltelijke aansprakelijkheid
Als een verkeersdeelnemer gedeeltelijk voor het ongeval aansprakelijk is, dan is hij verplicht het percentage waarvoor hij aansprakelijk is te vergoeden. Als iemand die schade lijdt door eigen schuld (artikel 6:101 BW) zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade, dan is het niet redelijk om de andere partij het volledige schadebedrag te laten vergoeden. Als bepaald wordt dat de aansprakelijkheid 80% om 20% is, dan moet de partij die de verkeersovertreding heeft begaan dus 80% van de schade van het verkeersslachtoffer vergoeden. Een voorbeeld van eigen schuld is de bestuurder die zijn gordel niet heeft gedragen tijdens een auto ongeluk; hij lijdt meer schade dan wanneer hij zijn gordel wél had gedragen.

Slachtoffer van een verkeersongeval?

Indien je denkt slachtoffer te zijn geworden van een verkeersongeval door een fout van een ander, dan kun je hier de desbetreffende verkeersdeelnemer natuurlijk op aanspreken. Maar wat als je er niet uitkomt, als je letselschade hebt opgelopen en je recht denkt te hebben op een schadevergoeding. Omdat letselschadezaken zeer complex kunnen zijn, is het altijd wenselijk contact op te nemen met een letselschade advocaat. Een letselschade advocaat kan voor je bekijken of er al dan niet sprake is van een foutief handelen van de andere verkeersdeelnemer en kan je helpen met het aansprakelijk stellen van de desbetreffende verkeersdeelnemer en het vorderen van een schadevergoeding (ook wel bekend als smartengeld).

 

Dé Letselschade advocaat in Enschede!

Heb je vragen of heb je letselschade opgelopen na een verkeersongeval? Neem dan gerust contact op met onze letselschade advocaten in Enschede door het onderstaande contactformulier in te vullen. Ook zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.